Колос ЕООД - За фирмата

Създадена през 1997 г. фирма КОЛОС ЕООД започва дейността си като вносител и търговец на автогазово оборудване. Бързо се налага на пазара със своята коректност и точност, и създава своя доста широка дистрибуторска мрежа.

Необходимостта от по-голямо разнообразие на резервоарите, съответстващи на различни размери, поражда идеята за собствено производство и през 1999г. от новосъздадения цех излиза първата автомобилна бутилка за LPG. За годините на съществуването си като производител, фирмата многократно увеличава мощностите и продуктовата оферта.

Колос ЕООД - За фирмата

Днес фирма КОЛОС ЕООД вече разполага с просторна фабрика, изградена върху собствена земя в индустриалната част на гр. Велико Търново. Оборудвана е с прецизна автоматична техника, обслужвана от висококвалифициран персонал, който периодично бива обучаван за работа с иновативните технологии, излизащи на пазара.

Фирмата има отлична социална политика, което се потвърждава от факта, че повече от 50% от персонала на фирмата се е запазил в непроменен състав от самото създаване на фабриката.

За качеството на излизащите от производство артикули говори широката клиентска мрежа, покриваща почти цялата територия на Република България.