Колос ЕООД - производство и търговия с битови газови бутилки и автогазови аксесоари

Проект Подобряване на производствения капацитет на Колос ЕООД - кликнете за повече информация

Фирма КОЛОС ЕООД работи по проекти,
финансирани по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
BG16RFOP002-2.001-0446-C01 и BG16RFOP002-2.040-1451-C01

Фирма КОЛОС ЕООД е утвърден производител на съдове под налягане, автомобилни газови бутилки, битови газови бутилки, туристически газови бутилки и битови газови уреди.

В продуктовата гама на фирмата присъстват повече от 50 вида стандартни бутилки за втечнен газ, предназначени както за автогазова окомплектовка, така и за битови и туристически нужди.

В КОЛОС ЕООД е изградена, внедрена и функционира система за управление на качеството отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008, както и система за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001: 2007. Фирмата изпълнява и отговаря на обхватните изисквания за качеството при заваряване чрез стопяване на метални материали, в съответствие с ISO 3834–2.

Производството е почти изцяло автоматизирано, обслужвано от прецизна техника, както и от добре обучен и квалифициран персонал.

Колос ЕООД - производство и търговия с битови газови бутилки и автогазови аксесоари

Колос ЕООД - производство и търговия с битови газови бутилки и автогазови аксесоари